.
Kệ standee chống gió

Kệ standee chống gió

Công ty bạn có những sự kiện ngoài trời, nếu dùng standee thông thường thì không chống chọi với những trận cuồn phong,  nhưng có 1 loại có thể đá...