.
Hướng dẫn lắp đặt banner cuốn

Hướng dẫn lắp đặt banner cuốn

Banner cuốn – Rollup banner được các nhà quảng cáo sử dụng nhiều trong các kỳ hội chợ triển lãm, các cuộc thi, các buổi biểu diễn văn nghệ, các trận thi...